Specjalista inżynierii ruchu drogowego w zakresie telematycznych systemów zarządzania pojazdami transportu publicznego, systemów zarządzania ruchem drogowym (metody, narzędzia, środki), metodologią i narzędziami dla badań i pomiarów sterowanego i niesterowanego ruchu drogowego. Główne osiągnięcia naukowe lub zawodowe: • Ekspertyzy badawcze i opinie naukowo-techniczne w zakresie wdrażania Systemu Centralnego Zarządzania Ruchem Drogowym w Warszawie, • Koncepcja systemu zarządzania ruchem pojazdów Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie, • Wpływ wybranych rozwiązań organizacji i sterowania ruchem na poziom hałasu drogowego. • Zastosowanie systemu GPS - NAVSTAR do oceny jakości ruchu drogowego, • Wykorzystanie wideo detekcji do badań parametrów ruchu drogowego i wykrywania szczególnych sytuacji ruchowych, • „Koncepcja monitoringu i zarządzania ruchem w warszawskim węźle dróg krajowych z uwzględnieniem wielkiej obwodnicy Warszawy Praca naukowo badawcza wykonana w ramach programu CONNECT (Coordination and Stimulation of innovative ITS activities in CEECs). Projekt finansowany przez Komisję Europejską. • Uczestnictwo w zespole przygotowującym monografię „Informatyka gospodarcza”, w ramach której J. Suda jest współautorem rozdział 8 „Systemy zarządzania w transporcie drogowym” książka została wydana przez wydawnictwo C. H. Beck. Tom 3 monografii. Warszawa 2011.

Email:

jsu@wt.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 7585

Adres:

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 325,

Uwagi::

Preferowany kontakt poprzez e-mail.

Józef  Suda dr inż. Józef Suda

Wydział Transportu

telematyczne systemy zarządzania pojazdami transportu publicznego, zarządzanie ruchem drogowym (metody, narzędzia, środki), metodologią i narzędziami dla badań i pomiarów sterowanego i niesterowanego ruchu drogowego, modelowaniem i badaniami procesów przemieszczania się strumienia pojazdów w warunkach ruchu nieprzerywanego (mikrosymulacja strumienia pojazdów na odcinku międzywęzłowym).