Prof. nzw. dr hab. inż. Iwona Grabarek - inżynier, ergonomistka, profesor na Wydziale Transportu. Ukończyła studia w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej. Stopień doktora uzyskała w zakresie nauk ekonomicznych, natomiast stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych (w zakresie transportu – ergonomii). W pracy naukowej zajmuje się badaniami z obszaru: diagnozowania ergonomicznego, modelowania i symulacji układów człowiek-maszyna-otoczenie, metod oceny ergonomicznej, kształtowania struktury przestrzennej stanowisk pracy i materialnego środowiska zgodnie z wymaganiami psychofizjologicznymi człowieka, projektowania innowacyjnych środków transportu /PRT, eco-samochód/, dostosowania środków transportu do użytkowników niepełnosprawnych, organizacji stanowisk pracy, oceny ryzyka zawodowego w transporcie.

Email:

igr@wt.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 5932

Tel. komórkowy:

601228458

Uwagi::

Kontakt możliwy w dniach poniedziałek - piątek. Alternatywny adres e- mail: iwonagrabarek@gmail.com

Iwona Grabarek prof. nzw. dr hab. inż. Iwona Grabarek

Wydział Transportu

Ergonomia środków transportu; Transport osób niepełnosprawnych; Modelowanie i symulacja układu operator-pojazd-otoczenie; Diagnoza ergonomiczna środków transportu; Ryzyko zawodowe w transporcie