Email:

bpacewska@pw.plock.pl

Tel. służbowy:

(24) 36-72-202; (24) 36-72-155

prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

chemia nieorganiczna i fizykochemia ciała stałego, analiza termiczna i kalorymetria, chemia materiałów cementowych, termiczna utylizacja odpadów przemysłowych, sorbenty mineralno-węglowe