Platforma Ekspertów PW Eksperci Andrzej Kulig, prof. PW
Ochrona powierzchni ziemi (badanie stopnia czystości gleb i gruntów, przeglądy środowiskowe terenu, przyczyny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, oceny potrzeb w zakresie oczyszczania gruntu, koncepcje i projekty rekultywacji terenów zdegradowanych, metody oczyszczania gleb i gruntów, monitorowanie i oceny efektów i skuteczności prac rekultywacyjnych). Zintegrowana ochrona środowiska (oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć komunalnych i przemysłowych, oceny środowiskowe istniejących obiektów, w tym przeglądy ekologiczne instalacji, badania i monitoring środowiska, emisja odorantów i uciążliwości zapachowe.

Strona WWW:

http://www.opz.is.pw.edu.pl/AKulig.html

Email:

andrzej.kulig@is.pw.edu.pl

Tel. komórkowy:

510 295 957

Andrzej  Kulig, prof. PW dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. PW

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Inżynieria i ochrona środowiska: ochrona powierzchni ziemi, oceny oddziaływania na środowisko, emisja odorantów i uciążliwości zapachowe.